Obilježena dva jubileja Dječjeg vrtića Loptica iz Čakovca

U srijedu, 20. prosinca, Dječji vrtić Loptica iz Čakovca, privatni dječji vrtić, osnivača i vlasnika Ljubice Grašić, obilježio je važne obljetnice.

Prva važna obljetnica je činjenica da je vrtić otvorio svoja vrata 8. rujna 1997. godine i započeo radom s prvih 46-tero djece u tri skupine.

Ubrzo, već o novoj godini 1998. broj djece povećao se na približno stotinjak polaznika.

Prvi djelatnici – tete u Vrtiću bile su Monika Horvatić (danas Sarić), Vlatka Šibalić i Nataša Hutinski. S povećanjem broja djece, povećavao se i broj djelatnika – teta koje su predano i savjesno radile s djecom od šest mjeseci starosti do polaska u školu, tako da je kroz vrtić prošlo više od 20 stručnih djelatnika.

Vrtić je promijenio četiri ravnatelja – na tom su se mjestu izmijenile Milica Levačić, Snježana Štimec, Monika Horvatić i Mirjana Lazić (sada Botić koja je i danas ravnateljica).

Vrtić se tijekom godina proširio – otvorena su dva područna odjela: u Orehovici i u Svetom Đurđu (Varaždinska županija). I onda i danas, Matični odjel u Čakovcu, Loptica, radi na jednoj te istoj lokaciji, u Ulici Tina Ujevića na broju 2 i do sada je primio i ispratio u školu približno 400 djece – velik broj za dvadeset godina rada.

Druga za vrtić važna godišnjica je obljetnica Monike Sarić (djevojački Horvatić). Ona je u Vrtiću od samog njegovog početka. Prvi dan rada vrtića, 8.9.1997.god., dočekala je nasmiješena prve mališane u novootvorenom vrtiću.
Došla je još kao apsolvent predškolskog odgoja i tu je od 8. rujna 1997. godine. Danas je punih 20 godina tamo. Svojim predanim i savjesnim radom, svojom stručnošću i profesionalizmom, pomogla je graditi Vrtić i njegov duh. Odgojila je stotine mališana koji pamte njeno nasmiješeno lice koje ih je dočekalo u vrtiću i ispratilo u školu.

– Hvala Teti Moniki uz želju da bude što više ovakvih teta koje stvaraju duh vrtića i duh djetinjstva mališana koji odrastaju u vrtićima. Ova dva jubileja, Vrtić Loptica i njegov osnivač i djelatnici proslavili su malim domjenkom u Gradskoj kavani u Čakovcu, u srijedu, 20. prosinca 2017.god – kažu iz Vrtića.

Autorice: Miljenka Župan i Ivana Varga Vuk
Foto: Ivana Varga Vuk