OBAVIJEST O PROVJERI PODATAKA

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka Uredba (EU) 2016/679 obaviješteni smo da vrtić temeljem svog legitimnog interesa u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa predškolskog odgoja djeteta u vrtiću, može izvršiti provjeru sljedećih podataka:

  • podaci o rođenju djeteta uvidom u matice rođenih,
  • podaci o prebivalištu djeteta i ostalih članova zajedničkog kućanstva uvidom u evidencije prebivališta i boravišta građana

Ispunite formular kako bi nam poslali Vašu privolu.

    Privola za provjeru podataka o rođenju djeteta u maticama rođenih, ukoliko roditelj ne prilaže isprave kojima se isti dokazuju:

    Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, dajem suglasnost vrtiću da izvrši provjeru podataka o rođenju djeteta uvidom u matice rođenih, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa predškolskog odgoja djeteta u vrtiću. DaNe

    Privola za provjeru podataka o prebivalištu djeteta i ostalih članova zajedničkog kućanstva:

    Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, dajem suglasnost vrtiću da izvrši provjeru podataka o prebivalištu djeteta i ostalih članova zajedničkog kućanstva uvidom u evidencije prebivališta i boravišta građana, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa predškolskog odgoja djeteta u vrtiću. DaNe