KAKO UPISATI DIJETE U NAŠ VRTIĆ?

 1. Preuzmite i proučite našu dokumentaciju
 2. Preuzmite i ispunite naš Zahtjev za upis te ga dostaviti poštom ili osobno u naš vrtić (zakazati termin ranije)
 3. Odgovorite na naš poziv na upis tijekom kojeg dogovaramo detalje dolaska vašeg djeteta u vrtić te vam uručujemo Ugovor
 4. Potpisivanjem ugovora i predajom svih potrebnih dokumenata vaše je dijete upisano u naš vrtić
 5. Dijete dolazi u vrtić prema dogovoru s roditeljima

OSNOVNA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

 1. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA (bez obzira na datum izdavanja isprave), ukoliko nije dana privola da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
 2. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA (ukoliko nije dana privola da vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatke o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana)
 3. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA/SKRBNIKA

OSTALA DOKUMENTACIJA :
Roditelj na intervju donosi:
Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu – liječničku potvrdu
Svu dokumentaciju o djetetu

DOKUMENTI

Preuzmite naše dokumente potrebne za upis

Zahtjev za upis

Ugovor za roditelje

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA

 1. Za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 2. Za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja i preslike prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 3. Za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 4. Za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
 5. Za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 6. Za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, ukoliko nije dana privola da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
 7. Za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta, ukoliko nije dana privola da vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
 8. Za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za djecu
 9. Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
 10. Za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta ili rješenje kojim se dokazuje status djeteta
 11. Za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb

“Najveći čovjek uvijek ostaje dijete.”

Goethe