O nama


Dječji vrtić Loptica


Vrtić djeluje kao Matični vrtić s dva područna odjela u kojem sva tri odjela čine cjelinu i jedinstvenu pravnu osobu. U matičnom i područnim odjelima rade stručni odgajatelji predškolske djece s VŠS i medicinske sestre. Svi stručni djelatnici imaju položen stručni ispit. U vrtiću je trenutno zaposleno 38 osoba.

Programi se koncipiraju i realiziraju u duhu i uz poštivanje Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj koje je temelj predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj. Poštuje se i provodi partnerstvo roditelja – odgojitelja – sredine kao temeljna zasada rada s djecom, zatim pluralizam i slobodu u primjeni pedagoških ideja i koncepcija, različitost u vrstama i oblicima provođenja programa.

Tijekom pedagoške godine prati se prirodni tijek vremena – godišnjih doba i s time se djecu uvodi u suvremen pogled na svijet i svjetonazor. U vrtiću se provodi niz akcija humanitarnog i radnog karaktera, a u sve aktivnosti uključeni su roditelji jer vjerujemo u roditeljsko-odgojiteljsko partnerstvo i partnerstvo vrtića i sredine u kojoj djeluje.

Vrtić ima pedagoga – vanjskog suradnika te kineziologa i učitelja engleskog i talijanskog jezika također vanjski suradnici. Vrtić se nalazi u vlastitom prostoru (sva tri objekta), a djeluje već 22 godina na istoj adresi. Sva tri objekta opremljena su prema DPS i važećim zakonskim propisima.

Naša polazišta u razvoju kurikulumaPovijest vrtića


Dječji vrtić Loptica djeluje od 1997. godine kao ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, u vlastitom prostoru od oko 1500 m2. Od 2002. godine djeluje još i područni odjel Orehovica, a od 2005. godine i područni odjel Sveti Đurđ (Varaždinska županija), oba u vlastitim prostorima.

U matičnom i područnim odjelima rade stručni odgajatelji predškolske djece s VŠS i medicinske sestre. Svi stručni djelatnici imaju položen stručni ispit. U vrtiću se odvijaju redovni 10-satni programi predškolskog odgoja.

U sklopu redovnog programa - integrirano, u matičnom vrtiću i PO Orehovica odvija se i predškolska priprema djece koja je u PO Sv. Đurđ organizirana, prema ugovoru s općinom, kao zasebni kraći program. Djeca imaju prilike i za besplatno rano učenje stranih jezika - igraonice. Rad ustanove temelji se na suvremenim pedagoškim i metodičkim principima.


BESPLATNE AKTIVNOSTI ZA
RAZVOJ SENZO MOTORIKE

Program se temelji na vježbama, gdje kroz igru i zabavu utječemo na pravilan motorički i morfološki razvoj naših malih vježbača. Uz uvijek nasmijanog trenera Luku, magistra kineziologije i kinezioterapeuta, bitno utječemo na koordinaciju, ravnotežu, ali i mnoge druge motoričke aspekte razvoja djece. Kretanje i igra, kao prirodna potreba djeteta, uvelike doprinosi ne samo pravilnom motoričkom, već i kognitivnom razvoju. Kad uz sve to dodamo puno zabave i smijeha, imamo dobitnu kombinaciju za sretno i zdravo dijete.

RANO UČENJE
ENGLESKOG JEZIKA

Cilj je postupno razvijati i stvarati pozitivno okruženje koje će na prirodan način poticati djecu na komunikaciju na stranome jeziku. Učiteljica Vlasta T. učenje provodi kroz različite aktivnosti od igara, priča, brojalica, glume i pjesama. Mala djeca strani jezik usvajaju nesvjesnim procesom ponašanja. Dokazano je da u predškolskoj dobi djeca najbolje i najbrže uče kroz igru i u tom procesu učenje se razvija spontano i bez opterećenja. Izlaganje djeteta stranom jeziku u što ranijoj dobi najbolji je način za stvaranje veza među neuronima te povećanje djetetove sposobnosti za intelektualni razvoj.
engleski-slika

ULOGA PEDAGOGA U NAŠEM VRTIĆU

Pedagog je član stručnog tima koji brine o odgoju i obrazovanju predškolske djece. Uloga pedagoga usmjerena je na timski, rad, a suština svih naših nastojanja je stvaranje zajednice djece i odraslih koja se međusobnim uvažavanjem, tolerancijom i pomaganjem razvija i uči. Naša Miljenka Ž. dugogodišnji je suradnik vrtića te sa više od 40 godina iskustva brine o odgoju i obrazovanju naše djece. Sudjelovala je u otvaranju Dječjeg vrtića Loptica u Čakovcu 1997.godine.

Naša misija i vizijaOsnovna funkcija, a ujedno i opći cilj djelatnosti Dječjeg vrtića Loptica je očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovih stvarnih mogućnosti. U funkcionalnom smislu cilj i značaj cjelovitog programa je poticanje i razvoj svih aktualnih i potencijalnih sposobnosti djeteta (tjelesnih, umnih, emocionalnih i socijalnih).

U cilju humanističko-razvojne koncepcije izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja predškolske djece, cilj je Vrtića utjecati na cjeloviti razvoj sposobnosti djeteta i kvalitetu njegova življenja. Svako dijete ima pravo živjeti u zdravoj sredini, te imati optimalne uvjete za rast, razvoj i učenje kako bi se sukladno razvijalo u tjelesnom, umnom, emocionalnom i socijalnom smislu u uvjetima slobode, dostojanstva, prihvaćanja, ljubavi i razumijevanja. Naša misija je kvalitetan rad s djecom za sigurniji razvoj djeteta kao i kvalitetna pologa za polazak u osnovnu školu te dobra i kvalitetna podlogu za daljnja akademska postignuća naših polaznika.

Projekt pod nazivom
"Svi u vrtić"

Vrtić od ove pedagoške godine sudjeluje u Projektu “Vrtići za skladniji život” koji provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sa ciljem obuhvata sve djece ranim i predškolskim pedagoškim programima a dio je politike usklađivanja poslovnih i obiteljskih obveza kao jedne od prioritetnih mjera RH koja bi trebala omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života.

Ovaj projekt financira Europski socijalni fond u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ - broj Poziva UP.02.2.2.08 „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Vrtić se uključio u Projekt kao jedan od ukupno šest partnerskih vrtića iz Međimurske županije (sudjeluju još i Dječji vrtić Maslačak, Mursko Središće; Dječji vrtić Potočnica iz Male Subotice; Dječji vrtić Belica iz Belice; Dječji vrtić Vrapčić, Šenkovec; Dječji vrtić Bambi, Čakovec). Partneri provode Projekt pod nazivom "Svi u vrtić".

"Vaše dijete će postati onakvo kakvi ste vi sami;
zato budite onakvi kakvi želite da vaša djeca budu."

David Bly